Dataset

Search

649 datasets

 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Governance, Traffic, Roads
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data owner: Belastingdienst (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Governance, Taxation, Income policy
 • Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer) (Rijk)
  Updated: 12/09/2021
  Theme: Traffic
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Data owner: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Rijk)
  Updated: 12/09/2021
  Theme: Governance
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data owner: Kamer van Koophandel (Rijk)
  Updated: 05/09/2021
  Theme: Governance, Economy, Trade
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 05/09/2021
  Theme: Governance, Housing, Buying and selling
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 05/09/2021
  Theme: Health and care
 • Wandelroutes in de provincie Overijssel. Opgenomen zijn alle Lange Afstand Wandelroutes (LAW). Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk ka...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 19/09/2021
  Theme: Economy, Nature and environment
 • Toont gebieden met een neerslagtekort van meer dan 150 mm per jaar (in een gemiddeld jaar). Dit is de categorie met het hoogste neerslag tekort binnen Overijssel. Deze dataset wordt gebruikt in kaart ...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 19/09/2021
  Theme: Economy, Nature and environment
 • Waternetwerk Overijssel gebaseerd op beheertype en subsidie kaart uit het Natuurbeheerplan 2019. De volgende categorieën zijn gebruikt: moeras, zoete plas, kranswierwater, beek en bron, rivier en rivi...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 19/09/2021
  Theme: Economy, Nature and environment

Filter your results

Publicity level (2)
Metadata language (2)