Datasets

143 datasets

 • Deze dataset omvat de Nederlandse "provinciale wegen" (wegen met N-nummer), zoals deze aangelegd (vooral sinds begin 19e eeuw) en nog steeds in gebruik zijn in het wegennet (en het beheer in handen is...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 01/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Molens

  De dataset 'molens' bevat de landsdekkende kartering van 'klassieke' molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De Basiskaart Aardkundig Waarden 2006 geeft een landelijk overzicht van gebieden die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt tot 2006. Het gaat hierbij om landvormen, bodems, of een typische geologie...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Autosnelwegen

  Deze dataset omvat de Nederlandse autosnelwegen ofwel rijkswegen, aangelegd tussen 1937 (deel A12) en heden. Per (deel van een) traject tussen knooppunten is de aanlegdatum en het aanlegjaar opgenomen...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Panorama Landschap geeft voor heel Nederland – in 78 regio’s en een apart artikel over de grote wateren – een korte karakterschets van de geschiedenis van het landschap, vanuit het perspectief van eeu...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Structuurdragers zijn landschappelijke karakteristieken (elementen, patronen) die kenmerkend zijn voor een bepaald landschapstype. Ze illustreren het verhaal van dat landschapstype.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Korte samenvatting

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De dataset historische tramwegen is landsdekkend en bevat alle bestaande en verdwenen tramwegen met vaste rails die sinds 1864 in Nederland in gebruik waren en/of nu nog zijn, met informatie over trac...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 11/09/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results