Dataset

20 datasets

 • Dataset

  Put

  Updatedatum 02-08-2019

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  waterbergingen

  Definitieals functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Definitiede verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkeringHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Boring

  Definitieeen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek.Herkomst definiti...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 09/26/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Definitieeen groep meetreeksen die gebruikt worden om de geometrische wijzigingen in de tijd te volgen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 09/21/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Definitiebedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 09/20/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Appendages

  DefinitieApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 09/20/2021 - 00:00
  Theme:
  • Water