Dataset

36 datasets

 • Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2012/52/2012-bevolkingskernen-in-nederland...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • Deze kaart bevat woningbouwprojecten van enige omvang specifiek bestemd voor jongeren en studenten. Er zullen nog projecten ontbreken. Opmerkingen en aanvullingen kunnen worden doorgegeven aan onderst...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • "Cijfers uit het Onderzoek ""Wonen in Amsterdam 2013"", gepresenteerd per stadsdeel. Woningvoorraad, inkomensontwikkeling, verhuis- en woonwensen van Amsterdammers en de tevredenheid van Amsterdammers...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Housing
 • Resultaat uit de energietransitie analyse door Overmorgen

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2012

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen woningbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticee...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/03/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy