Dataset

23 datasets

 • In deze dataset worden locaties en informatie van schuiven, ontluchters en meetpunten weergegeven.Gegevens bijgewerkt 15-10-2021

  Data owner: Assen (Gemeente)
  Updated: 08/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Informatie met betrekking het beheren van sloten in AssenVerversingsfrequentie: op verzoek

  Data owner: Assen (Gemeente)
  Updated: 08/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Put

  Updatedatum 02-08-2019

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  waterbergingen

  Definitieals functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Definitiede verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkeringHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 04/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 02/10/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Boring

  Definitieeen middel om door boren of steken toegang te krijgen tot de ondergrond om bijvoorbeeld geroerde en/of ongeroerde monsters aan de ondergrond te ontlenen voor nader onderzoek.Herkomst definiti...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 26/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Definitieeen groep meetreeksen die gebruikt worden om de geometrische wijzigingen in de tijd te volgen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 21/09/2021
  Theme:
  • Water