Dataset

1 dataset

  • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

    Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
    Updated: 13/09/2021
    Theme:
    • Housing