Datasets

10 datasets

 • Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de Netbeheerder. Om de privacy te waarborgen worden deze gegevens geaggregee...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Gebiedsindeling van de Netbeheerders van Elektriciteit, Gas, Water, Warmte en Media. Op basis van deze indeling worden aanvragen voor nieuwe aansluitingen in behandeling genomen door de verantwoordeli...

  Data owner: Stichting Mijnaansluiting.nl (Overig)
  Updated: 11/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Deze kaart geeft de ligging van de olie- en gasvelden in Nederland aan. Verder is onder andere opgenomen wanneer het veld is ontdekt en in welke periode de exploitatie plaatsvindt (heeft plaats gevond...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 09/21/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Hier vindt u de assetdata van Enexis en een nadere toelichting over hoe u de gegevens kunt uitlezen. De bestanden zijn groter van 200 MB, afhankelijk van uw internetverbinding kan het dus even duren v...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Gasleidingen overzicht ouder dan aanlegdatum voor 1985

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Weergave invloedsgebieden 1% letaliteit van hogedrukaardgasleidingen Gasunie.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Tennet Hoogspanninglijnen: grote masten met hangende kabels waarlangs 150 en 350.000 volt door heel Nederland wordt getransporteerd. Gasunie aardgas: Stalen leidingen waarin aardgas met een druk van 4...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • Liander verdeelstations

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
 • De dataset bevat informatie over verbruik en opwek van energie per postcode4-gebied (2013)

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Enexis POI data

  In deze dataset staan de geografische locaties van de middenspanningsstations, de laagspanningsverdeelkasten, de gasstations en de gasafsluiters van Enexis Netbeheer.

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Energy