Dataset

Search

12 datasets

 • Ligging van de breuken op het niveau van de formatie van Breda. De Formatie van Breda of Breda Formatie (sic, afkorting: BR) is een geologische formatie in de ondergrond van Nederland. De formatie bes...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 05/08/2021
  Theme: Spatial planning
 • Bestaande warmtekrachtcentrales stadsverwarming. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 04/08/2021
  Theme: Air, Economy, Nature and environment, Soil
 • De signaleringskaart geeft de potentie voor warmte-koudeopslag (WKO) in Zuid-Holland weer. Een WKO-systeem slaat overtollige warmte en koude op om deze op een later moment te kunnen gebruiken. Er zijn...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 04/08/2021
  Theme: Soil, Spatial planning
 • De signaleringskaart laat op basis van grove aannames de potentie van diepe geothermie zien. Diepe geothermie (ook wel aardwarmte) is een techniek om door middel van boringen van 1000-4000 meter diep,...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 04/08/2021
  Theme: Soil
 • In voorbereiding zijnde aardwarmteprojecten in Zuid-Holland op basis van beschikbare gegevens. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 04/08/2021
  Theme: Air, Nature and environment, Soil
 • Clustering van gebieden waar verwarming van gebouwen op basis van "all electric" meest potentie biedt. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Air, Economy, Nature and environment, Spatial planning
 • Deze kaart signaleert de locatie, het type veld en de status van de velden: in productie, uit productie, of onontwikkeld. De status van de velden is maatschappelijk het meest relevant. Carbon Capture ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Economy, Soil
 • Dataset

  Restwarmte

  Potentiƫle hoge en lage temperatuur restwarmtebronnen in Zuid-Holland. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is vastgeste...

  Data owner: Gelderland
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment, Organisation and policy, Spatial planning
 • Clustering van gebieden waar verwarming van gebouwen op basis van warmtenet meest potentie biedt. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Air, Nature and environment, Soil, Spatial planning