Dataset

Search

5 datasets

 • Bureau ABD publiceert jaarlijks geaggregeerde informatie over personeelssamenstelling, vacatures, mobiliteit, etc. van de ABD-doelgroep. Staat op www.algemenebestuursdienst.nl. De onderliggende data z...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Governance
 • Beroepsbevolking ,voor metadata klik hier

  Data owner: Breda
  Updated: 07/06/2021
  Theme: Law
 • Door de Belastingdienst samengestelde ontvangstencijfers worden jaarlijks gepubliceerd als raming voor het begrotingsjaar en vermoedelijke uitkomsten van het lopende jaar in de miljoenennota. Ook word...

  Data owner: Ministerie van Financien
  Updated: 30/05/2021
  Theme: Finance
 • Het CPB Publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks ...

  Data owner: Centraal Planbureau
  Updated: 31/08/2020
  Theme: Economy
 • Het CPB Publiceert vier maal per jaar een kortetermijnraming. In maart (Centraal Economisch Plan) en in september (Macro Economische Verkenning) gaan de uitkomsten vergezeld van een uitgebreide reeks ...

  Data owner: Centraal Planbureau
  Updated: 30/08/2020
  Theme: Economy