Dataset

7 datasets

 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Grens waterschap Wdodelta

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water
 • Afsluiter tbv open dataportaal

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Water