Dataset

Search

29 datasets

 • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2012

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Organisation and policy, Culture and recreation
 • Resultaat uit de energietransitie analyse door Overmorgen

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeer...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Globaal overzicht van de verdeling van huur- en koopwoningen en de mix van beide in Zaanstad

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2017

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Het bestand bevolkingskernen 2008 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2012/52/2012-bevolkingskernen-in-nederland...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy, Culture and recreation
 • Deze kaart bevat woningbouwprojecten van enige omvang specifiek bestemd voor jongeren en studenten. Er zullen nog projecten ontbreken. Opmerkingen en aanvullingen kunnen worden doorgegeven aan onderst...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Space and infrastructure