Dataset

28 datasets

 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Resultaat uit de energietransitie analyse door Overmorgen

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Bezit van woningcorporaties die in Zaanstad actief zijn verdeeld per corporatie. De kaart is een momentopname van januari 2012

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/04/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen woningbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticee...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/03/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het ondiepe watervoerende pakket.

  Data owner: Noord-Holland (Provincie)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • Het bestand bevolkingskernen 2011 bevat statistische kerncijfers per bevolkingskern. Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/13/bevolkingskernen-in-nederland-2011

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 10/02/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • Kaart toont alle geplande, in uitvoering zijnde en gereedgekomen nieuwbouwprojecten. Tevens geeft het informatie of een plan 'hard' of 'zacht' is, hoeveel woningen een plan bevat en de geprognosticeer...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 09/28/2021 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy