Dataset

Search

47 datasets

 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 05/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 05/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Het reglementair vastgestelde peil in een polder dat door de beherende instantie wordt nagestreefd. Let op: deze data is niet volledig up to date. Er volgt nog een inventarisatie. Neem contact op met ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Gegevens over de start van projecten binnen de gemeente Zaanstad, opdrachtgever, uitvoering en projectleider

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Meldingen Openbare Ruimte per hectare hexagon. Klik op een hexagon voor meer informatie.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • In het Centraal Halte Bestand, ontwikkelt door CROW-NDOV werken vervoerders, ov-autoriteiten en wegbeheerders samen aan het up tot date houden van haltedata. Van hieruit word een export gemaakt.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Dataset

  Groen - Gras

  ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente zaanstad het gras in het openbaar groen onderhoudt.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy