Dataset

Search

45 datasets

 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Een wegvakonderdeel is een strook van maximaal 30 meter van de verharde in de openbare ruimte, wat weergeeft welke definitie het heeft.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie en het Rijk. Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente Zaanstad de openbare beplanting onderhoud.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Weergave van de toegestane maximum snelheid.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Geeft inzicht in een aantal onderzoeken naar vleermuizen binnen Zaanstad.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Let op: Deze kaartlaag is verouderd. Overzicht van diverse verkeerzones: woonerf; 30 km zone; 60 km zone; parkeer verbod zone; betaald parkeren; belanghebbende parkeren.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Dataset

  Groen - Gras

  ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Deze gegevens geven u inzicht hoe de gemeente zaanstad het gras in het openbaar groen onderhoudt.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy