Datasets

15 datasets

 • De Stads- en Dorpsgezichtenkaartlaag bevat alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 08/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 04/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze dataset laat de mate van openheid zien in 3 UNESCO-Werelderfgoederen in Nederland: Droogmakerij de Beemster, de Hollandse Waterlinies (uitsluitend voor het gebied waar de zogenaamde Kringenwet go...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 03/08/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De doorgaande NAP -20 meter dieptelijn is een vereenvoudiging van de fysieke NAP -20 meter dieptelijn. De fysieke of werkelijke NAP -20 meter dieptelijn is erg grillig en kan onder invloed van zandtra...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Water
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteerd a...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De MIP Gemeentebeschrijvingen vormen een verzameling beschrijvingen van de historischgeografische, sociaaleconomische, architectuurhistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige ontwikkelingen van ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Deze dataset bevat alle gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht. De gegevens zijn conform INSPIRE geharmoniseerd. De kwaliteit van de ligging van de begrenzing van de st...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  Welstand

  Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de ka...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy