Datasets

6 datasets

 • Trends in kosten en prestaties van de publieke dienstverlening op gebied van veiligheid en justitie (politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen), onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo), en zorg (zieke...

  Data owner: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Updated: 05/30/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Dutch government
  • Economy
  • Financial supervision
  • Education and science
  • Primary education
  • Higher education
  • Vocational education
  • Education and science
  • Secondary education
  • Public order and safety
  • Police, fire department and emergency services
  • Law
  • Administrative Law
  • Civil law
  • Jurisprudence
  • Criminal law
  • Health and care
  • Diseases and treatments
 • Dataset

  Leerlingen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Leerlingen Leerlingen in eigen gemeente op school Leerlingenvervoer Leerlingzaken verzuimmeldingen Leerlingen Het aantal leerlingen op Utrech...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Education and science
 • Het aantal mbo deelnemers per woonprovincie, woongemeente, type mbo (combinatie leerweg en intensiteit opleiding), kwalificatieniveau en leeftijdscategorie over de afgelopen 5 jaren.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Vocational education
 • De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
 • Het aantal leerlingen per schoolvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur). Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte ...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Secondary education
 • Het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs uitgedrukt in aantal personen per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, even...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Secondary education

Filter your results