Dataset

1 dataset

  • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

    Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
    Updated: 13/09/2021
    Theme:
    • Space and infrastructure