Dataset

1 dataset

  • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in N...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Updated: 10/01/2021 - 00:00
    Theme:
    • Health risks

Filter your results