type-icon

Dataset

Search

1 dataset

  • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

    Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    Bijgewerkt: 21/02/2021
    Theme: Dutch government