Dataset

Search

1 dataset

  • Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, ho...

    Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
    Updated: 20/09/2021
    Theme: Primary education