Dataset

Search

26 datasets

 • Op deze kaart staat alle open geografische data, data met een ruimtelijke component (locatie), in het werkgebied van de gemeenten Haarlem-Zandvoort. Daar waar digitaal en geogerefereerd beschikbaar in...

  Data owner: Haarlem
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Nature and environment, Waste, Soil, Nature and landscape management, Space and infrastructure, Networks, Spatial planning
 • Het college besluit om een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden vast te stellen, waarmee de bomen en overige houtopstanden op deze lijst een bijzondere bescherming genieten. In de bomenverordening...

  Data owner: Haarlem
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Nature and landscape management
 • Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.

  Data owner: Gelderland
  Updated: 04/08/2021
  Theme: Nature and landscape management, Transport
 • Amsterdam plant al meer dan 400 jaar bomen. Storm, boomziekten en de dynamiek van de stad maakt echter dat de oudste bomen in deze stad 'slechts' zo'n 250 jaar oud zijn. Het grachtenpatroon met bomenr...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment
 • De dataset geeft de potentiele energie weer die uit biomassa kan worden gewonnen (jaarlijkse bijgroei). Er wordt onderscheid gemaakt in 4 stromen: Wegbermen, bos en bomen, natuurgraslanden en heide. D...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment
 • Deze dataset bevat de bomen die beheerd worden door de gemeente Barendrecht. Deze dataset wordt dagelijks bijgewerkt.

  Data owner: BAR-organisatie
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment
 • Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij wordt het groen uitge...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment
 • Op de kaart is aangegeven waar zich gebieden bevinden waar sprake is van een relatief hoger onderhoudsniveau zoals opgenomen in de beeldkwaliteitscatalogus van de Gemeente Zaanstad.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • ** Historische data, actuele data is beschikbaar in Gisib ** Dit is het laatste bomen kwaliteit bestand voor de overgang naar de BOR. Per wijk gecontroleerde boomkwaliteit in Zaanstad. Controle vindt ...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Geeft de ligging van de monsterpunten van het korstmossenonderzoek dat in Drenthe sinds 1991 vier keer is uitgevoerd. Korstmossen zijn een belangrijke indicatie voor de belasting van de natuur in Dren...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 03/08/2021
  Theme: Nature and environment

Filter your results

State (1)
Level of governance (2)
Classification (2)
Metadata language (1)