Search

119 datasets

 • Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. De primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed is gedecentraliseerd en ligt nu op gemeent...

  Data owner: Haarlem
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Culture
 • De nederzetting zijn gewaardeerd in drie klassen: Zeer hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing zelf i...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Archeologische verwachtingenkaart. De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan, archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) va...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • De indicatieve kaart van Archeologische Waarden geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde. Deze waarden geven aan of de kwantiteit van...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfs...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Bestand landgoederen (punten). Onder een landgoed wordt verstaan: een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen die architectonisch, economisch en functioneel met elkaar zijn verbonden met als ke...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor d...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 13/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Archeologische essen. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfsele...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Bestand landgoederen (vlakken). Onder een landgoed wordt verstaan: een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen die architectonisch, economisch en functioneel met elkaar zijn verbonden met als k...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Via gegevens van het kadaster is het grondgebruik van landgoederen inzichtelijk gemaakt. De totale oppervlakte van alle landgoederen (inclusief recent gerangschikte NSW-landgoederen en nieuwe landgoed...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 12/05/2021
  Theme: Culture and recreation, Nature and landscape management

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Level of governance (1)
Classification (1)
Metadata language (1)