type-icon

Dataset

Search

1 dataset

  • Onder waardevolle kleine wateren verstaan we bronnen en vennen in Overijssel met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarde. Toelichting: Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn water (KRW...

    Data owner: Overijssel
    Bijgewerkt: 21/02/2021
    Theme: Water, Spatial planning, Organisation and policy