Dataset

Search

1 dataset

  • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

    Data owner: Interprovinciaal Overleg
    Updated: 05/07/2021
    Theme: Space and infrastructure