Dataset

Search

9 datasets

 • Dataset

  Hydrografie

  INSPIRE Hydrografie themalaag, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaster.

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Updated: 24/06/2021
  Theme: Water, Spatial planning, Transport
 • INSPIRE Hydrogafie - Physical Waters themalaag, geharmoniseerd, gevuld met relevante objecten uit TOP10NL (onderdeel van de Basisregistratie Topografie (BRT)), geproduceerd en beheerd door het Kadaste...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Updated: 24/06/2021
  Theme: Water, Spatial planning, Transport
 • Dataset

  Aflaat

  Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Water
 • Een aflaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om overtollig water af te voeren. Een calamiteitenaflaat wordt specifiek ingezet om een bergingspolder ...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  BO_Kunstwerken

  Beheer en onderhoud, kunstwerken.

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Inlaat

  Een inlaatduiker, of kortweg inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in een waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in een polder te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit e...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 21/06/2021
  Theme: Water
 • Een inlaatduiker, of kortweg inlaat is een waterstaatkundig kunstwerk, dat in een waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in een polder te laten. Een inlaat bestaat bijna altijd uit e...

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 21/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Stuw

  Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen. Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Hunze en Aa's
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Civiel Technische Kunstwerken in de openbare ruimte van Breda

  Data owner: Breda
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Space and infrastructure