Dataset

1 dataset

  • De Overheid.nl Monitor is in 1999 gestart. Toentertijd zijn in totaal 580 overheidswebsites onderzocht. Dit was in een periode dat het merendeel van de overheidsorganisaties geen website had. Het aant...

    Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
    Updated: 09/13/2021 - 00:00
    Theme:
    • Governance