Dataset

Search

20 datasets

 • Dataset

  RWZI

  DefinitieEen inrichting waar het rioolwater wordt gezuiverd tot effluentkwaliteit dat geloosd mag worden op het oppervlakte waterToelichtingEr kan ook slibverwerking plaatsvinden op een rioolwaterzuiv...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 18/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Definitieeen groep meetreeksen die gebruikt worden om de geometrische wijzigingen in de tijd te volgen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Afsluiter tbv open dataportaal

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Definitiebedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Appendages

  DefinitieApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Water