Dataset

Search

21 datasets

 • Definitieeen groep meetreeksen die gebruikt worden om de geometrische wijzigingen in de tijd te volgen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Water
 • Definitiebedekking van een talud met berg-, breuk- of riviersteenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Appendages

  DefinitieApparaat waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • DefinitieEen afbakening van de zone, waarbinnen al het afvalwater naar eenzelfde rioolwaterzuivering wordt afgevoerd om daar gezuiverd te worden. De grenzen van het gebied hoeven zich niet te beperken...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Breuksteenvlak

  DefinitieProfielverdedigingsvlak met behulp van breuksteen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Definitielijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden vastgelegd.ToelichtingVoorbeeld van gebruik: buitenkruinlijnen, teenlijnen etc.Herkomst defini...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Grasvlak

  DefinitieEen profielverdediging met behulp van graszodenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Put

  Updatedatum 02-08-2019

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  waterbergingen

  Definitieals functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Water