Dataset

Search

21 datasets

 • Dataset

  Sondering

  Definitieeen middel om op gestandaardiseerde wijze deindringingsweerstand van een conusvormig lichaam (de conus) te bepalen als maatvoor de consistentie of vastheid van de grondslag.

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 13/06/2021
  Theme: Water
 • DefinitieBuis of stelsel van buizen waardoor rioolwater wordt afgevoerd.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Coupure

  DefinitieEen onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme waterstanden afsluitbaar is.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Grens waterschap Wdodelta

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Referentiepunt

  Definitiepunt dat gebruikt wordt als referentie aanduidingToelichtingVoorbeeld van gebruik: punt op de kaart van oud stelsel, dijkpalen, raaipalenHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Dijkvak

  DefinitieDeel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte eigenschappen en belasting.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Afsluiter tbv open dataportaal

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Zonering

  Definitiezone binnen het gebied dat onder werking van de keur valt en die als zodanig in de legger is opgenomen.Herkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Dataset

  Rioolgemalen

  Definitiegeheel van gebouw, constructies en apparatuur dat wordt gebruikt om afvalwater via een persleiding te transporteren of om het afvalwater op andere wijze omhoog te brengenToelichtingVoor het w...

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water
 • Definitiede verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkeringHerkomst definitie: Aquo

  Data owner: Waterschap Drents Overijsselse Delta
  Updated: 12/06/2021
  Theme: Water