Dataset

Search

2 datasets

 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van de bodem en freatisch grondwater weer in procenten normoverschrijding voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKEL, CADMIUM, ALUMINIUM en PH. Het gaat hier om he...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Kaartlaag geeft de kwaliteit van het grondwater weer in procenten normoverschrijding in het diepe (25 m - mv) en het ondiepe grondwater (10-25 m - mv) voor de parameters: NITRAAT, FOSFAAT, ZINK, NIKKE...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment