Datasets

1 dataset

  • Bestand vanaf week 40, 2021: COVID-19_casus_landelijk Bestand tot en met week 39, 2021: COVID-19_casus_landelijk_tm Dit bestand wordt vanaf versie 5 niet meer geüpdatet (zie hieronder) Beschikbare for...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Updated: 01/04/2023 - 00:00
    Theme:
    • Health risks