Dataset

1 dataset

  • Bestand: COVID-19_casus_landelijk Beschikbare formaten: .csv en .json Bronsysteem: OSIRIS Algemene Infectieziekten (AIZ) Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende karakteristieken per positi...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Updated: 09/13/2021 - 00:00
    Theme:
    • Health risks