Dataset

Search

1 dataset

  • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nederland: Datum van monster, RWZI code, RWZI naam, SARS...

    Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
    Bijgewerkt: 12/06/2021
    Theme: Health risks