Dataset

1 dataset

  • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

    Data owner: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Rijk)
    Updated: 04/10/2021
    Theme:
    • Finance