Search

1 dataset

  • WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g...

    Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
    Bijgewerkt: 26/04/2021
    Theme: Spatial planning