type-icon

Dataset

Search

40 datasets

 • type-icon

  Dataset

  Brzo API

  De Brzo API ontsluit gegevens over risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Culture and recreation
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de pe...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Soil
 • Kaartlaag met voormalige bedrijfsactiviteiten uit oa Hinderwetdossiers. De adressen uit de HW-dossiers zijn door middel van coordinaten op de kaart gezet. Historisch onderzoek moet uitwijzen of de act...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Employment opportunities
 • type-icon

  Dataset

  Welstand

  Deze kaart toont de geldende welstandsregels van de gemeente Zaanstad per 6-2-2014. Het is een hulpmiddel om snel, locatiegerichte welstandsinformatie op te zoeken. Door te zoeken op adres of op de ka...

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy, Culture and recreation
 • type-icon

  Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 27/02/2021
  Theme: Organisation and policy

Filter your results

Publicity level (2)
Metadata language (1)