Dataset

4 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 07/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  Brzo API

  De Brzo API ontsluit gegevens over risicovolle bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Voor deze bedrijven zijn speciale richtlijnen vastgelegd in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 07/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen bij verschillend gebruik in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaande link ...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 07/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Geeft de ligging van bedrijven met mogelijk grote hoeveelheid restwarmte.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 06/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment