Datasets

5 datasets

 • Dataset

  Functiekaart

  Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Deze dataset bevat alle wetten en regels die gepubliceerd worden op www.ondernemersplein.nl als xml-bestand. This dataset contains all rules and regulations that are published on business.gov.nl in xm...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 05/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • Overzicht van bedrijfsverzamelgebouwen in Amsterdam

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch en maatschappelijk verkeer in Nederland. Een aantal (bezoek)adressen i...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Employment opportunities