Dataset

20 datasets

 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geur van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de pe...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Soil
 • Momentopname van Vigerende bestemmingsplannen met een koppeling naar de analoge, dus nog niet digitaal aangemaakte bestemmingsplannen in september 2013

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  VIG-historie

  Bestemmingsplangegevens, plangrenzen met plannummers

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 03/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  Industrie

  Overzicht van bedrijven in de industrie

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties geregistreerd die deelnemen aan het economisch en maatschappelijk verkeer in Nederland. Een aantal (bezoek)adressen i...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Locatus verzamelt informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in een gemeente ernstig gehinderd is door geluid van bedrijven en industrie. De resultaten zijn gebaseerd op de GGD Volksgezondheid monitors uit de ...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment