Dataset

24 datasets

 • In deze tabel worden alle bedrijven bedrijven geteld die gedurende het verslagjaar op enig moment werknemers in dienst hadden.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Employment opportunities
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 02/17/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Geeft de ligging van bedrijven met mogelijk grote hoeveelheid restwarmte.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 06/08/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen bij verschillend gebruik in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaande link ...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 06/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Energie Transitie Park.De provincie Drenthe verwacht van gemeenten dat bij het inrichten van bedrijventerreinen de VNG-syst...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 06/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2012 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten ...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Updated: 06/03/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Culture and recreation
 • Deze dataset bevat alle wetten en regels die gepubliceerd worden op www.ondernemersplein.nl als xml-bestand. This dataset contains all rules and regulations that are published on business.gov.nl in xm...

  Data owner: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Updated: 05/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Dutch government
 • De groenstructuurvisie geeft de ontwikkelingsrichting van de groenstructuur per wijk aan voor de aankomende 10 jaar.

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Met omgevingslawaai bedoelt men ongewenst of schadelijk geluid dat buitenshuis door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, meer bepaald gaat het over het geluid van de 4 geluidsbronnen in Zaanstad...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Bedrijfsruimte per bedrijventerrein 2015 Bedrijfsruimte per bedrijventerrein opname Bedrijfsverzamelgebouwen algemeen Bedrijfsverzamelgebouwen ...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Governance

Filter your results

State (1)
Level of governance (3)
Metadata language (1)