Dataset

Search

216 datasets

 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 24/09/2021
  Theme: Work
 • Met de Verkeersbesluiten applicatie kunnen overheden verkeersbesluiten via internet rechtsgeldig bekend maken en publiceren in de Staatscourant. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit admi...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Traffic
 • Dataset mbt permanente fietstellingen in Utrecht uit 2015. Op 17 locaties wordt in de gemeente Utrecht permanent het aantal fietsers en bromfieters gemeten. In de datasets staan de achterliggende bron...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Traffic
 • Hier vindt u de assetdata van Enexis en een nadere toelichting over hoe u de gegevens kunt uitlezen. De bestanden zijn groter van 200 MB, afhankelijk van uw internetverbinding kan het dus even duren v...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Energy
 • Instroom trajectcontrole onderverdeeld naar feit, zaak en gemeente en naar mate van overschrijding.

  Data owner: Centraal Justitieel Incassobureau (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Traffic
 • Het VMA is een stedelijk verkeersmodel voor de stad Amsterdam, bedoeld voor strategische weg- en OV-studies en kan onder andere gebruikt worden voor geluidsstudies. Lees voor gebruik van de data altij...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Traffic
 • In deze monitorrapportage zijn in totaal vijftien indicatoren opgenomen. Deze indicatoren geven aan in hoeverre de meetbare doelen uit de Haagse Nota Mobiliteit gehaald worden. Drie van deze vijftien ...

  Data owner: Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Traffic
 • De Kaart van Amsterdam toont de kleinschalige kaart van Amsterdam als JPG en PDF. Per map vind je een visualisatie. Per visualisatie zie je de verschillende productvormen. Bij de Standaard weergave ...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance, Culture and recreation, Housing, Nature and environment, Space and infrastructure, Traffic
 • U kunt de volgende gegevens raadplegen: •hoeveel mensen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, •hoelang zij hierover deden, •hoeveel inburgeringsplichtigen een boete hebben gekregen, •hoeveel mense...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Integration
 • De verzameling van producten en diensten (collectienaam: Samenwerkende Catalogi) die worden aangeboden door de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, het doen van een mel...

  Data owner: Logius (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Municipalities, Provinces, Dutch government, Water authorities

Filter your results

Metadata language (1)