Dataset

Search

6 datasets

 • Met de Verkeersbesluiten applicatie kunnen overheden verkeersbesluiten via internet rechtsgeldig bekend maken en publiceren in de Staatscourant. Hiermee wordt voldaan aan de eisen uit het Besluit admi...

  Data owner: KOOP (Netherlands publication office) (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Traffic
 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 14/09/2021
  Theme: Work
 • U kunt de volgende gegevens raadplegen: •hoeveel mensen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, •hoelang zij hierover deden, •hoeveel inburgeringsplichtigen een boete hebben gekregen, •hoeveel mense...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Integration
 • De verzameling van producten en diensten (collectienaam: Samenwerkende Catalogi) die worden aangeboden door de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, het doen van een mel...

  Data owner: Logius (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Municipalities, Provinces, Dutch government, Water authorities
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Housing

Filter your results

State (1)
Publicity level (1)
Level of governance (2)
Classification (1)
Metadata language (1)
Source format (3)