Datasets

935 datasets

 • Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in het verzorgingsgebied van de Netbeheerder. Om de privacy te waarborgen worden deze gegevens geaggregee...

  Data owner: Enexis (Overig)
  Updated: 01/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Energy
 • Beschrijving: Overzicht van de Openbare Verlichting in de gemeente. Het overzicht bevat de locaties waar Openbare Verlichting is geplaatst (waar staan lichtmasten) in de gemeente, met daarbij een aan...

  Data owner: Gemeente Alblasserdam (Gemeente)
  Updated: 06/13/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pi...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 07/20/2023 - 00:00
  Theme:
  • Transport
 • De Rijksoverheid heeft windenergiegebieden aangewezen op de Noordzee: Borssele, Hollandse Kust (zuid, noord en west), IJmuiden Ver, Ten Noorden van de Waddeneilanden, Nederwiek, Lagelander en Doordewi...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/20/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
  • Economy
  • Water
 • Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederla...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 05/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset bevat de voorkeurtraces van de kabels en leidingen voor de windenergiegebieden.

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 06/28/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  OVL Utrecht

  Lichtmasten (lantaarnpalen) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: type; wijk; buurt; straat; geocoordinaten (X en Y).

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Veiligheidszone geeft aan waar rond de aangelegde en toekomstige windparken niet gevaren mag worden (500 m rondom buitencontouren van turbinepark)

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/20/2022 - 00:00
  Theme:
  • Industry
  • Economy
  • Water
 • Beschrijving: Gemeentelijke monumenten in Den Haag Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden Bron: Systeem Publiekrechtelijke beperkingen. Mogelijkheden:...

  Data owner: Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
  Updated: 06/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Kabels en leidingen kruistend met water in Zeeland.

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 12/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results