Dataset

Search

69 datasets

 • Gehandicapten Parkeerplaatsen Algemeen (GPA)

  Data owner: Gemeente Zoetermeer
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Traffic
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het o...

  Data owner: Nationale Databank Wegverkeersgegevens
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Traffic
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’, hoofdstuk ‘Asiel’, voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten waarmee rekening moet w...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Dit betreft de dataset 'Gehandicaptenparkeerplaatsen Nijmegen', ontsloten via de Nijmeegse Geoserver. Dit is een open source server voor het delen van geografische data. Deze dataset wordt zowel als O...

  Data owner: Nijmegen
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Traffic
 • Strooiroutekaart gemeente Dronten in het kader van gladheidsbestreiding, waarbij ondescheid gemaakt wordt tussen strooiroutes voor wegen, fietspaden, voetpaden en noodroutes.

  Data owner: Dronten
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Traffic
 • Deze dataset bestaat uit 5 (deel)sets met (technische) voertuiggegevens van alle gekentekende voertuigen uit het Kentekenregister. Dit zijn onder andere de algemene gegevens van het voertuig, verbruik...

  Data owner: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Roads
 • Op deze pagina vindt u het bestanden met het (eind)oordeel van besturen, scholen en afdelingen. De bestanden gaan over de kwaliteit van het onderwijs op scholen en het financiële beheer bij besturen. ...

  Data owner: Inspectie van het Onderwijs
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Financial supervision, Education and science, Primary education, Vocational education, Other forms of education, Secondary education
 • De wegen in deze dataset zijn wegen waar de gemeente Zwartewaterland preventief strooit. Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, geprobeerd wordt de preventieve strooiroutes...

  Data owner: Gemeente Zwartewaterland
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Roads
 • Overzicht van lichtmasten binnen de Gemeente Dronten.

  Data owner: Dronten
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Public order and safety, Traffic
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg
  Updated: 22/06/2021
  Theme: Space and infrastructure

Filter your results

Level of governance (1)
Metadata language (2)