Datasets

2 datasets

 • In 2013 stelde de inspectie bij de 322 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs toezichtarrangementen vast voor 640 locaties (hierna: scholen). Achttien locaties zijn nieuw en hebben nog geen arra...

  Data owner: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Deze indicatoren zijn vastgesteld en gepubliceerd in rapporten van de onderwijssectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De bes...

  Data owner: Inspectie van het Onderwijs (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Education and science
  • Primary education
  • Vocational education
  • Other forms of education
  • Secondary education