Dataset

Search

895 datasets

 • Deze dataset start per draaidatum 25-11-2019 en komt in plaats van de UWV Beroepenkaart-data (actueel t/m 20-11-2018) . De gegevens onder de open match data zijn vacatures en geanonimiseerde CVs in we...

  Data owner: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Rijk)
  Updated: 14/09/2021
  Theme: Work
 • Gehandicapten Parkeerplaatsen Algemeen (GPA)

  Data owner: Gemeente Zoetermeer (Gemeente)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • dataset in excel; in dit onderzoek is gekeken welke afspraken cao’s bevatten die gelijke behandeling van verschillende groepen werknemers kunnen bevorderen

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het o...

  Data owner: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Traffic
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) of 'Staat van Migratie'(vanaf 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in dit bestand. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspecten...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Finance
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) of 'Staat van Migratie'(vanaf 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Voor data over "Nareizigers", "Herplatsing", en "H...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) of 'Staat van Migratie'(vanaf 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspec...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl Bij het interpreteren van de ...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands
 • Zie de ‘Rapportage Vreemdelingenketen’ (tot 2020) of 'Staat van Migratie'(vanaf 2020) voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze bestanden. Zie hoofdstuk ‘Methodologie’ voor een aantal aspec...

  Data owner: Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Immigration to the Netherlands

Filter your results

Data owner (99)
Group (45)
Metadata language (2)