Dataset

Search

108 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 23/09/2021
  Theme: Finance
 • dit bestand bevat informatie over cao-afspraken onder meer scholing en mobiliteit

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 23/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • dit bestand bevat informatie voer cao-afspraken gericht op oudere werknemers, zoals afspraken over ontziemaatregelen en doorwerken na de AOW-gerechtigde leefitjd

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 23/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • : dit bestand bevat informatie over cao-afspraken over werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn. De afspraken richten zich onder meer op d...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 23/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • dataset in excel

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • dataset met gegevens over flexibele beloning 2019

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • dataset met gegevens over bovenwettelijke aanvullingen BWA 2019. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken op basis waarvan werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een aanvul...

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Terms of employment
 • dataset met gegevens over oudere werknemers 2019

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Employment opportunities
 • data per onderneming/ bedrijfstak

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Terms of employment, Employment opportunities
 • dataset in excel. In dit onderzoek is gekeken naar cao-afspraken waarin voor bepaalde groepen werknemers of voor bepaalde functies wordt afgeweken van de ketenbepaling.

  Data owner: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Terms of employment

Filter your results