Dataset

Search

59 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Finance
 • De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 31/07/2021
  Theme: Housing
 • Per instelling (vanaf 1998) het aantal personen, fte,aandeel jongeren, ouderen, vrouwen, en (niet-westerse) allochtonen in het personeelsbestand en de hoogst betaalde functies (voor de onderwijssector...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Governance
 • In het Rijks ICT-dashboard vindt u informatie uit de jaarlijkse rapportage over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo`s. Het gaat om informatie over onder andere het ...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Dutch government
 • Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2018. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Finance
 • Enquêteresultaten uit 2010, 2012 en 2014 naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan. De volgende groepen zijn bevraagd en per groep is een dataset be...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Cijfers over de bedrijfsvoering Rijk 2011. Onder ’bedrijfsvoering’ vallen in dit verband de volgende onderwerpen: organisatie, personeel, huisvesting, ICT, facilitair, inkoop en informatiehuishouding....

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Dutch government
 • Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2015. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Finance
 • De tweejaarlijkse monitor geeft inzicht in gebruik, early warning items, clientervaring en toegankelijkheid op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Governance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 24/07/2021
  Theme: Finance