Dataset

Search

102 datasets

 • Vanaf 2003 zijn vragenlijsten uitgezet onder het personeel van de 14 arbeidsvoorwaardelijke sectoren van de overheid. De resultaten van deze onderzoeken naar de werkbeleving zijn in deze dataset keuz...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Dataset

  OTYS

  CV's, persoonsgegevens van kandidaten en personeel. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de p...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance
 • In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk wordt de Kamer een integraal en samenhangend overzicht gegeven van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen het Rijk en de rijksdienst op het gebi...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Dutch government
 • GBA-V bevat een kopie van alle geregistreerde ingezetenen en niet-ingezetenen in de Basisregistratie personen. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Finance
 • Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bi...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance
 • Werkzame personen en fte (vanaf 2003) naar sector, geslacht, leeftijdsklasse, vol-deeltijd, loonklasse, provincie.

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Work
 • Diverse interne data. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance
 • De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de...

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Housing
 • Dataset

  Database BIBIS

  Bibliotheek data. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Governance

Filter your results

Level of governance (1)
Metadata language (1)