Dataset

29 datasets

 • Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, jaar en leeftijd.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • In dit bestand staat per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen. Referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moe...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • Deze dataset bevat alle ingeschreven kinderopvanglocaties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Per locatie de daarbij behorende detailgegevens (inschrijvingsgegevens, opvangadresgegevens, ho...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Primary education
 • De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom, de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit staat ook bekend als de 'staat van he...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • Hier vindt u het eigen vermogen afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de ...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • In dit bestand is het schoolgewicht per schoolvestiging te zien. Dat op de volgende manier berekend wordt: Eerst wordt het totaal van het aantal leerlingen met een gewicht berekend: (het aantal leerli...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • U kunt de volgende gegevens raadplegen: •hoeveel mensen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, •hoelang zij hierover deden, •hoeveel inburgeringsplichtigen een boete hebben gekregen, •hoeveel mense...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Integration
 • Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, jaar en postcode4.

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 20/09/2021
  Theme:
  • Education and science
 • Hier vindt u financiële en overige baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 ja...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme:
  • Education and science